CASE Raport Roczny 2010

Raport Roczny 2010 ukazuje główne osiągnięcia CASE w 2010 roku. Wśród najważniejszych można wymienić pracę nad projektami dotyczącymi handlu zewnętrznego Unii Europejskiej, integracji europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, a także rosnący zasięg geograficzny CASE w rejonie Morza Śródziemnego oraz skoncentrowanie się na rynkach wschodzących i gospodarkach rozwijających się. Kolejnym sukcesem było poszerzenie o kolejnych członków zespołu badawczego CASE Fellows, który łącznie liczy już 27 osób.
W Raporcie Rocznym znaleźć można także informację na temat programu badawczego CASE, dane finansowe oraz podsumowanie licznych publikacji i wydarzeń jakie miały miejsce w ciągu roku.

Cały Raport, w wersji angielskiej znajduje się w załączonym pliku.