01 Lut 2019

CASE poszukuje KOORDYNATORA PROJEKTU

Obecnie poszukujemy osoby do odbycia stażu na stanowisku KOORDYNATOR PROJEKTU  pod roboczą nazwą „15 lat Polski w Unii Europejskiej” (w wymiarze pół etatu).

Celem projektu jest uczczenie piętnastej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej poprzez wspólne dostarczenie wysokiej jakości danych i promocję zrozumienia wartości (lecz również ograniczeń) ekonomicznie i instytucjonalnie zintegrowanej Europy, a w szczególności, członkostwa Polski w UE. Projekt będzie prowadzony w konsorcjum z najlepszymi niezależnymi ekonomicznymi think-tankami w Polsce w celu budowy otwartej platformy do przekazywania informacji o swych badaniach i działaniach dotyczących Polski i UE.

Projekt będzie obejmował:

  • Dedykowaną stronę internetową,
  • Publikacje i cykliczne wydarzenia,
  • Stałą obecność w mediach,
  • Stworzenie konsorcjum partnerów

Od kandydatów oczekujemy:

- umiejętności redagowania notatek w języku polskim i angielskim,

- bardzo dobrej organizacji czasu pracy,

- samodzielności,

- entuzjazmu,

- zainteresowania mediami społecznościowymi,

- dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres jobs@case-research.eu w terminie do 15 lutego 2019 r. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych jest prywatną, niekomercyjną i niezależną fundacją naukową, której misją jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych. CASE zostało założone w 1991 r. w Warszawie i dziś jest czołowym think-tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej oraz instytucją rozpoznawalną na świecie. CASE prowadzi badania w zakresie kształtowania polityk i pomocy badawczo-rozwojowej w obszarach: wzrost i handel, polityka fiskalna, rynek pracy, polityka społeczna i demografia, innowacje, polityka energetyczna i klimatyczna. Zespół CASE, międzynarodowa sieć Fellows i blisko 1000 współpracujących ekspertów gwarantują rzetelne badania naukowe (jakościowe i ilościowe), innowacyjne metody badawcze oraz wypracowują godne zaufania rekomendacje.

 

Administratorem danych jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa („CASE”; adres: Al. Jana Pawła II 61 lok. 212, 01-031 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane w dla celów rekrutacji prowadzonych przez CASE, na podstawie zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Pytania dot. dziedziny prywatności w CASE prosimy kierować pod adres: case@case-research.eu.

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

W celu zachowania Twojego CV w bazie CASE i wzięcia udziału  w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w CV następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CASE moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”