Europe, finansowanie opieki zdrowotnej, Labor market, social policy and social services, zdrowie publiczne

CASE pomaga w monitorowaniu wpływu polityki zdrowotnej UE na krajowe polityki w dziedzinie zdrowia

Badanie "Pomiar realizacji polityki zdrowotnej UE na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, poprzez ocenę przydatności istniejących wskaźników do tego zadania i opracowanie nowych wskaźników w razie potrzeby” koncentruje się na ograniczonej liczbie wskaźników, które mogą być wykorzystane w przyszłości do monitorowania skuteczności i wpływu polityki UE w zakresie zdrowia.

Narzędzia są określane lub opracowane w taki sposób, aby pokazać powiązania pomiędzy europejską strategią zdrowotną i rozwiązaniami wykorzystywanymi przez państwa członkowskie.

Podczas trzymiesięcznego projektu kierowanego przez Economisti Associati, ekspert CASE, Agnieszka Sowa napisze sprawozdanie i oceni przypadek Polski, jednego z czterech krajów uczestniczących w badaniach.