CASE partnerem XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych było partnerem instytucjonalnym XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich, która odbyła się w dniach 9-11 marca w Bukowinie Tatrzańskiej.

CASE było gospodarzem panelu "Ryzyko rozwoju rynku kapitałowego w Polsce: wyzwanie kwalifikacji i różnorodności kadr", w którym wzięli udział: dr Jarosław Bełdowski – Counsel, Dentons, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, dr Izabela Styczyńska – Wiceprezes Zarządu, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Piotr Teleon – Z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego, Dom Maklerski Pekao oraz Tomasz Prusek – Prezes Zarządu, Fundacja Przyjazny Kraj.

Celem panelu była analiza wyzwań jakie stoją przed sektorem finansowym, wynikających ze zmian w popycie i podaży na kwalifikacje i różnorodność kadr. W dyskusji poruszono m. in. takie kwestie jak luka zatrudnieniowa i płacowa wśród kobiet i mężczyzn w sektorze, atrakcyjność zatrudnienia w sektorze dla ludzi młodych, rola centrów outsourcingowych w zwiększeniu atrakcyjności sektora oraz wpływ automatyzacji na nowe umiejętności oraz zwiększenie atrakcyjności sektora.

Paneliści zwracali uwagę na następujące aspekty:

  • coraz trudniejsza współpraca z ludźmi młodymi (tzw. Milleniasi i pokolenie Z), a tradycyjne metody ich edukacji coraz mniej skuteczne. Pracodawcom sektora finansowego bardzo ciężko jest zaspokoić potrzeby i oczekiwania ludzi młodych – nie tylko płacowe, ale też te dotyczące warunków pracy (potrzeba częstszej telepracy). Z kolei ludzie młodzi nie spełniają oczekiwań pracodawców sektora finansowego, gdyż są za mało elastyczni, za mało responsywni i za mało lojalni wobec firmy;
  • podaż siły roboczej powinna być dostosowana do popytu i skoro firmy zagraniczne widzą w rynku polskim potencjał do budowania tzw. back-office, to powinniśmy im to ułatwiać;
  • nasze aspiracje nie powinny się kończyć na tym czego wymagają od nas firmy, ale powinniśmy wychodzić o krok dalej i przygotowywać naszą kadrę do zwiększania konkurencyjności i produktywności. Powinniśmy także stwarzać warunki dla firm zagranicznych do inwestowania w bardziej produktywne zadania np. poprzez stwarzanie warunków do rozwoju tzw. middle-office;
  • automatyzacja procesów (RPA), rozwój sztucznej inteligencji (AI), a co za tym idzie zmiany w popycie na różnego rodzaju umiejętności. Wskazuje się, iż RPA i AI przyczynią sią do przejęcia przez maszyny takich zadań jak obsługa klienta, weryfikacja i kontrola dokumentów, ocena zdolności kredytowej, kontrola prawna i kredytowa, decyzje o alokowaniu portfela inwestycji, aktywacja operacyjna rachunków w systemach handlu i na rozrachunkach, czy operacyjna konfiguracja rachunków w obrocie. Za to umiejętności jakie będą poszukiwane na rynku pracy to specjalistyczne umiejętności analityczne i programistyczne pozwalające na wdrożenie i wspieranie procesów RPA i AI, inteligencja emocjonalna, ocenianie i podejmowanie decyzji, zorientowanie na usługi, negocjacje i elastyczność poznawcza, czy umiejętność rozwiązywania problemów[1]. Paneliści uważali, iż automatyzacja wpłynie pozytywnie na braki w kadrach w sektorze finansowym na stanowiskach niższego szczebla, powtarzalnych i analitycznych.

Paneliści podkreślali również, że najważniejszą kwestią jest budowanie elastycznego systemu edukacji, który pozwoliłby na szybkie dostosowywanie kwalifikacji i umiejętności ludzi młodych do potrzeb rynku. Dodatkowo wskazywali na konieczność wzmocnienia współpracy między sektorem prywatnym, uczelniami, a trzecim sektorem, ponieważ tylko tym sposobem możliwe jest zminimalizowanie ryzyka rozwoju sektora finansowego, ale też i każdego innego sektora narażonego na braki kadrowe i odpowiednio wykwalifikowaną administrację, i dopasowanie kwalifikacji ludzi do potrzeb firm.

 Postulaty widowni także odnosiły się do kwestii możliwości systemu edukacyjnego do szybszej adaptacji oferty szkoleniowej.

[1] https://www.accenture.com/us-en/insight-financial-services-robotic-process-automation

https://www.pwc.com/us/en/industries/financial-services/research-institute/top-issues/artificial-intelligence.html

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI