30 Sty 2020

CASE najlepszym think tankiem na świecie w kategorii polityka społeczna

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zajęło pierwsze miejsce  na świecie wśród think tanków zajmujących się polityką społeczną, w prestiżowym rankingu Global Go To Think Tank Index Report Uniwersytetu Pensylwania, wyprzedzając m. in. amerykański Brookings Institution. Ponadto CASE uznano za „centrum doskonałości" (center of excellence) w Europie Środkowej i Wschodniej. CASE zajęło również pierwsze miejsce w kategorii think tanki zarządzające budżetem poniżej 5 mln dolarów rocznie i drugie miejsce w kategorii think tanki mające najbardziej innowacyjne pomysły i rekomendacje.

- CASE od blisko 30 lat prowadzi obiektywne badania w obszarach polityki społecznej w Polsce i Europie. Na przestrzeni tych lat zajmowaliśmy się wieloma tematami, m. in. zagadnieniami zabezpieczenia społecznego i socjalnego dla osób wykluczonych, czy politykami wspierającymi państwo w dziedzinie zdrowia oraz pomocy długoterminowej dla osób starszych. Obecnie prowadzimy projekty, których celem jest wypracowanie innowacyjnych narzędzi eliminujących zjawisko pracy w szarej strefie w Polsce, a także wspierające rozwój kompetencji cyfrowych obywateli UE. Cieszymy się, że praca naszego całego zespołu została zauważona i doceniona na świecie. To dla nas impuls do dalszych działań  i rozwoju  – mówi dr Izabela Styczyńska, Prezes CASE.

Wyniki rankingu zostały opracowane na podstawie opinii ponad 3900 międzynarodowych badaczy, darczyńców, decydentów i dziennikarzy, którzy oceniali  ponad 8 tys. think tanków z całego świata. Ranking prowadzony jest od 2006 r. W tegorocznej edycji think tanki oceniano w ponad 50 kategoriach, w tym: najlepszy think tank na świecie, najlepszy think tank zajmujący się polityką społeczną, najlepszy think tank zajmujący się krajową polityką gospodarczą.

Temat tegorocznego spotkania zorganizowane w CASE orzy okazji ogloszenia wyników rankingu brzmiał: „Razem czy osobno? Gdzie szukać wspólnego mianownika? Mocne i słabe strony polskich think-tanków”. Do dyskusji w kameralnym gronie zaprosiliśmy przedstawicieli ośrodków badawczych, w tym koalicji think-tanków zainicjowanej przez CASE w 2019 r.

 

think tank summit