Global/Multiregional, Macroeconomics and macroeconomic policy

CASE na spotkaniu “Think Tanks: Facing the Changing World” w Pekinie

Marek Dąbrowski, CASE Fellow, został zaproszony do wzięcia udziału w zorganizowanej przez Chińską Akademię Nauk Społecznych konferencji zatytułowanej „Think Tanks: Facing the Changing World”, która odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2013 roku w Pekinie. Celem spotkania była dyskusja na temat roli think-tanków w debacie publicznej oraz ich wpływu na kształtowanie polityki w świetle współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych oraz zmian w środowisku naturalnym. Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się przedstawiciele czołowych think-tanków z wielu stron świata, a także reprezentanci chińskiego Ministerstwa Finansów oraz Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, prowadzili dyskusje na temat sposobów zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi (NGOs) a agendami rządowymi. Rozmowy dotyczyły także kwestii związanych z rozwojem Chin na drodze zrównoważonego, inkluzywnego wzrostu gospodarczego.

W swojej prezentacji Marek Dąbrowski omówił perspektywy rozwoju ekonomicznego w kontekście globalnego kryzysu finansowego.
Prezentacja dostępna jest tutaj.