CASE-Gruzja

Zadaniem CASE-Gruzji jest promowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego Gruzji, pozostałych państw w regionie Północnego Kaukazu oraz innych krajów rozwijających się, poprzez prowadzone badania, pomoc techniczną i udzielanie konsultacji. W tych działaniach CASE-Gruzja współpracuje z instytucjami z regionu i spoza niego, udzielając wpsarcia technicznego, prowadząc szkolenia i rozpowszechniając publikacje. Jako część Sieci CASE, która jest największą siecią badawczą w Europie Środkowej, Regionie WNP, CASE-Gruzja czerpie z wiedzy i doświadczenia pozostałych członkow Sieci z Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kirgistanu.